Vull Andacht will wi biäden

Laudate omnes gentes
Musik: J. Berthier (1923-1994)
Text: © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, Frankreich
Plattdeutsche Übersetzung: Otto Pötter (2020)

Vull Andacht will wi biäden
to Gott, de us annemmt.
Up dat et lecht kann werden,
un Siägenskraft us lenkt.

(Ps 117)