Vull Andacht will wi biäden

Taizegesang:
Laudate omnes gentes
Plattdeutsch: Otto Pötter

Vull Andacht will wi biäden
to Gott, de us annemmt.
Up dat et lecht kann werden,
un Siägenskraft us lenkt.

(Ps 117)