Kiek fröndlick in de Welt

So männigeene ärgert sick,
kick kruus un häff up all’s en Pick!
Well könnt daobi auk fröndlick kieken?
Dao geiht dat Guede schwups bi strieken.

Doch kümp dat mehrste, so beschimpt,
rein uut den eegen Kopp … Dat stimmt!
Drüm kiek nich knaddrig in de Welt,
dann schinnt de Welt auk nich verstellt.