Ganz gewiss

Vör ’m Speigel dreiht sick Mann un Frau,
bekieket sick dao ganz genau.
Geiht he villicht den Baort scharp an,
dött se ant Haor wat, wat se kann.

Kann man sick dann auk noch so freu’n
un sick vör ’m Speigel knei’n un dreih’n,
eens aower is un bliff gewiss:
De Ääs bliff dao, dao wo he is.