Kiek eenfach gerne
fröndlick drin

Bild: pixabay

So männigeene ärgert sick,
kick kruus un häff up all’s en Pick!
Well könnt daobi auk fröndlick kieken?
So geiht dat Guede män bloß strieken.

Doch kümp dat mehrste, so beschimpt,
uut usen eegen Kopp, dat stimmt!
Drüm kiek nich giftig in de Welt,
dann schinnt de Welt auk nich verstellt.

Sie för ännere Gewinn,
kiek eenfach gerne fröndlick drin!