Alles wird gut

Bild: pixabay

Manchs is dat Liäben bloß schwuor to verstaohn,
dao moss dienen Patt ganz alleen dann so gaohn.
Du fröggs di: Wat sall dat, waorüm mott dat sien?
De Fraoge, se quiält di met wahne Kopppien.

Un doch helpet de Fraoge alleen daobi nix.
Auk helpet dann nich noch so wiesklooke Tricks.
Du moss dao män dör, off du wills orre nich,
Hauptsaake du sömms lötts di dann nich in’ Stich.

Dann doo, wat du doon moss, un is et auk hatt,
bit Wasken wiärd immer dat Fell nu maol natt.
Doch bis du wier rein un de Dreck guet haruut,
kanns hauchdüütsch gar säggen: „Alles wird gut.“

Gaoh dienen Patt

Bild: pixabay

Gaoh dienen Patt, di vörbestimmt;
acht‘ up de Lechter, de dao glimmt.
Gaoh dienen Patt mit Em.

Kiek üm di, well dao mit di geiht,
et is oft licht von‘ Patt affdreiht.
Luster up de rechte Stemm.

Laupe nich so es ’n Schluffen;
laot di lichthen auk nich verbluffen.
Staoh för di, schüü kiene Müh.

Wenn fallen bis, giff di nen Schub
un staoh mit Toversicht wier up.
Kieke nich nao anner Lüü.

De Lüüde weet‘ ja immer wat,
doch off dat guet is för dien’n Patt,
dao is de Kopp licht bi verstellt.

Kiek leiwer es maol wier nao buoben,
üm to danken un to luoben.
So wieset sick, wat wüerklick tellt.

Du kanns drupan, dann geiht et;
ja, mehr gar noch, dann blaiht et!
Un schön schinnt di glieks wier de Welt.

Dat Beld von de Welt

Bild: pixabay

Worde maakt lustig orre auk butt.
Hier giff et Lachen, dao bar Verdrott.
Maakt hier se us munter, makt dao se schachmatt;
hier blaiht Gelingen, dao süht man schwatt.

Worde maakt kregel, nich minner auk mall.
Hier maakt se sinnig, dao gifft nen Knall.
Eener döt luoben, de annere blafft;
hier geiht’ to Werke, dao feihlt’ an Kraft.

Worde sind Gaben, riewe off minn.
Hier giff et Ernte, dao kien Gewinn.
Eener mäck’t schön, de ann’re kaputt;
hier wiest sick Freude, dao geiht se futt.

Worde schafft Welten, orre beengt.
Hier gifft Visionen, dao bloß wat kränkt.
Een’ge brengt Luune, annere muult;
hier schinnt de Sönne, dao plärr‘t un huult‘.

Drüm wööge de Worde – orre schwieg still.
Sägg et in’t Guede, doch nimmer nich schrill.
Denn wu sick de Worde auk dreiht orre stellt,
se wieset us alle dat Beld von de Welt.

Ick laot et leiwer sacht angaohn

Bild: pixabay

Ick möcht nich laupen es ’n Dandy
un gaffeln bloß noch an mien Handy.
Ick will auk kienen Klick mit Nick.
Ick will bloß dao sien, ohne Trick.

Mi lich auk nich so graut Marakel
mit heelmaol upgedreiht Spektakel.
Denn vull daovon is doch mehrst alle
Schimperie mit Gift un Galle.

Wat wüerklick tellt, wätt mehrst entstellt
un ümdreiht in ne Glitzerwelt.
Doch Shitstorms, Fakes, schier Laigerie
sind mies Krawall un makt nich blij.

Wenn Rummel bloß un Mumpitz tellt,
is’t schlecht bestellt in use Welt;
vull Guets kümp daobi nich haruut,
bi schier Tamtam un graut Geluut.

Ick laot et leiwer sacht angaohn
un blief so tüskendör es staohn.
Ick kiek un luster üm mi to,
dat mäck tofriäre mi un froh.

De Speigel lügg nich

Bild: pixabay

Marie-Theres, ganz jung nich mehr,
keek oft in‘ Speigel mit Plaseer.
Se sagg sick dao van Hiärten giän:
„Wat bis du doch ne nette Deern!“

So keek se denn auk unverstellt,
recht froh un munter in de Welt.
Et wör ne Wonne, dat to seihn,
so dai’n sick glieks de Lüe auk freu’n.

Wenn du in‘ Speigel kicks, wat dann?
Wu kicks du di daobi denn an?
Wu du auk kicks, eens is nich nie:
Et speigelt trügge sick up di!

Un bis debi auk noch so platt,
de Speigel lügg nich, glöww mi dat.
He wieset di ganz unverstellt,
wu du so drinkicks in de Welt.