Grillgetränke

Bild: pixabay

To nen schönet Grillpläseer gehört nu maol auk frisket Beer. Un wu dat so is, so auk bi ‚t Beer: All’s met Maoten. Nich dat du glieks bi’n Grill all so wunnerlick fröggs: „Wie gärt es dir? Ich hopfe, maischt gut.“ Oh, oh, dat is jä, as wenn et bi’t Grillen all alle anbrennt.

To nen schönet Grillplaseer gehört nu auk noch mehr äs Beer. Jüst de Grillgetränke, also de verlangt all wat an Verstand. Jaja, ick weet, met Waater geiht dat auk. Doch dann döt et auk iämso guet drüüg Braut. Grillen aower, dat verlangt mehr. Un wenn wüerklick Waater, dann ja nich van‘ Kran. Üm et nich äs Arme-Lüe-Geplörr antobeiern (anzubieten), haal glieks män so Gott uut Frankriek debi. Denn de Waaterkroon kömmt uut de Rhône! Also: Volvic, Perrier orre Evian. Wu sick dat all anhört! Dao klingelt glieks män so de Ohren.

Bi’n Wien is dat nich änners. Üm Gott’s Willen dao aower nich den Kröver Nacktarsch kredenzen! Nich dat dao eener nao ’n paar Glasers gar meint, he möss sick de in de laue Sommernacht noch bi uuttrecken. Jüst met Wien sall man de Lüe erst gar nich up dumme Gedanken kuemmen laoten. Drüm: Schön adrett, dat Etikett. Auk hier könnt us de Franzosen guet helpen. Ick häb es hört, met ’n Chaiselounge van so ’n Château Sounso, könn ‚m an sick nix verkehrt maaken. Et is aower män doch ne Wissenschaft för sick, met all de Wiene samt Etiketten un so.

Gott Dank is dat bi us Beerdrinkersmannslüe eenfacher, offwuohl wi et met dat Beer nu auk wier nich eenfach so slören laot‘. Oh nein. Dat geiht met dat Beerkaoltstellen all los. Drüm binnet wi us an den Grilldag auk all an‘ fröhen Naomeddag ne schöne Schüötte üm un verkruupet us in‘ Keller. För us Mannslüe is dat so es kuoken, so, as wenn Fraulüe den Herd anstellt. Ganz gediegen, aower Fraulüe verstaoht so wat nich. Nu ja, dat bruukt se jä auk nich. Aower waorüm willt Fraulüe eenlicks immer all’s verstaohn? Un dat nu auk noch bi de Grillgetränke! Dat heele Hen un Her dao so bi, dat mäck us Mannslüe nich selten ganz rammdösig. Nix es Irritationen! Un doch geiht et an‘ End jä doch bloß wier so üm de Gesundheit met all dat „stille Waater“ orre den „drüügen Wien“; beidet ja nu auk in Zimmertempratur. Nich dat se sick de gar noch bi verschrecket, bi düsse Art „Schluckimpfung“. Nu ja, wi gönnt iähr dat.

Doch auk wi Mannslüe bünd längst nich dumm, wenn et bi de Grillgetränke üm use Gesundheit geiht. Doch statt vörsichtig an drüügen Wien to nippen, doo wi leiwer kippen. Tschä, usereens weet et wuohl: „Hopfen un Malz is guet för ’n Hals.“ Un et mäck glieks auk noch schön. Drüm bruuket wi Mannslüe us auk nich schminken.

Kick, so is dat alle met de Grillgetränke. Gewusst wie!