Gaoh dienen Patt

Gaoh dienen Patt, di vörbestemmt;
acht‘ up de Lechter, de dao glemmt.
gaoh dienen Patt met Em.

Kiek üm di, well dao met di geiht,
et is oft licht von‘ Patt affdreiht.
Luster up de rechte Stemm.

Laup nich eenfach es ’n Schluffen;
laot auk lichthen di nich bluffen.
Staoh grade un schüü kiene Müh.

Wenn fallen bis, giff di nen Schub
un staoh met Toversicht wier up.
Kiek nich stetts nao änner Lüü.

De Lüüde weet‘ jä egaol wat,
doch off dat guet auk is apatt,
dao is de Kopp licht bi verstellt.

Kiek leiwer es maol wier nao buoben,
üm to danken un to luoben.
So wiest sick still, wat wüerklick tellt.

Dann sass et seihn, dann geiht et;
jau, mehr gar noch, dann blaiht et!
Un glieks schinnt fiener wier de Welt.

Bild: pixabay