De plattdüütske Bittgesang

Bild: pixabay

De Bidde lutt för jedet Flehen för alle immerto:
Bewahre us, oh Herr!

Vör arme Kerkenmüüse un graute Klingelbüüls …
Vör aolle Kabrachen (Ruine) un nierieke Drachen …
Vör lierige Knippen (Geldbörse) un spinndulle Hippen…
Vör Gejanke un Grienen van aolle Sippeltrienen …
Vör Gepangel tüsken Düör un Angel …
Vör Haore up de Tiähn un Schwiellen ant Gatt …
Vör stumpe Fraulüe un scharpe Protokolle …
Vör ’n aollen Kerl, de wier frie’en will …
Vör kuorte Röcksken in‘ Öller un aolle Buxen met Geböller …

Oh Herr, häb Inseihn un Erbamen,
Amen.