Saharahitze

Bild: pixabay

Saharahitze, oh, ganz schlimm!
Dao pass män up, süss fölls noch üm!
Gönn schön an Ruhe di nu wat
un sett di breethen loi upt Gatt

in wiede Kluft, de Been int Waater.
Un bitte nu nich noch Geqauter!
Bloß wackeln mit den grauten Zeh –
un keggen Schweet Zitronentee.

An Fitness is dat all genoog
bi so ’n dull Saharahoch.
Drüm is ansüss auk all’s egaol,
se könnt di nu es alle maol.

Bis dat de Hitze sick vertreck:
Bloß ja bequem! Still, sachte weg.