Nen Jägersmann

„Et schinnt, dat is nen Jägersmann“,
döt Stiene mi lück sacht anstuotten.
„Kiek di em dao es richtig an,
sien Buxe is jä heel verschuotten.“