He söhg schwatt

Oh Herr mien Huus, wat is denn dat?!“,
reip heel dörneene Schlienkamps Jopp.

schwatt

„Ji könnt mi’t glöwen, ick seih schwatt!“
Dao tröck he sick dat Hiemmd üöwer’n Kopp…