Kiek up Guets

Bild: pixabay

Mensch, laot dien Köppken doch nich kranken
dör kruus verdreitlicke Gedanken!
Simmleer nich üöwer Ärger nao,
süss wiärd dat Liäben di to schwuor.

Un dann bis bloß noch so an Wanken.
Denn Denken üöwer schwatt Gedanken
is vermaledeitet Denken.
So nich. Du moss et änners lenken:

Statt köppske Simmelanterie,
kiek up Guets, dann denk upt Nie.
Et giff auk Moji’s (Schönes) noog, wat luert –
dao freu di an, dat döt di guet.