Alle Möpse bietet

Melodie: Alle Möpse beißen

Alle Möpse bietet (beißen), alle Möpse bietet,
bloß den suuren Roll-mops nich.
Alle Möpse bietet, alle Möpse bietet,
bloß den suuren Rollmops ni-ich:

Oh Susanna, wat is dat Liäben doch so schön!
Oh Susanna, wat is dat Liäben schön!

Drüm: Drink we noch ’n Dröppken, drink we noch ’n Dröppken,
uut dat aolle Henkelpöttken.
Drink we noch ’n Dröppken, drink we noch ’n Dröppken,
uut dat aolle Henkelpöttken:

Oh Susanna…

Alle Hahns de kraihet, alle Hahns de kraihet,
bloß den blaien (schüchtern) Jo-hahn nich.
Alle Hahns de kraihet, alle Hahns de kraihet,
bloß den blaien Johahn ni-ich: Oh Susanna…

Alle Ritzen trecket, alle Ritzen trecket,
bloß den aollen Mo-ritz nich.
Alle Ritzen trecket, alle Ritzen trecket,
bloß den aollen Moritz ni-ich: Oh Susanna…

Alle Gänge schallet, alle Gänge schallet,
bloß den stillen Wolf-gang nich.
Alle Gänge schallet, alle Gänge schallet,
bloß den stillen Wolfgang ni-ich: Oh Susanna…

Alle Raders rullet, alle Raders rullet,
bloß den stiewen Kon-rad nich.
Alle Rader rullet, alle Raders rullet,
bloß den stiewen Konrad ni-ich: Oh Susanna…

Alle Susis suuset, alle Susis suuset,
bloß Susanna döt et nich.
Alle Susis suuset, alle Susis suuset,
bloß Susanna döt et ni-ich: Oh Susanna…

Präsentiermarsch un Kommando för de Katuffelselaotkompanie

Aaaachtunk!! – Aaall’s hört up mien Kommando:
In deee… Katuffelschiälgrundstellung!
De Aogeeen links! – Rechts! – Aogeeen liekuut!
Aaaachtunk!! – Präsenteert de Katuffel!
De Schiälmesskes in de… Fingers! – Rüöhrt ju!
Un nu de ganze Katuffelselaotkompanie,
dreeeeemaol, schön luut un düütlick…, in‘ Gliekschnitt:

Katuffelselaot, Katuffelselaot,
wi schiält daoför dicke Katuffeln akkraot;
Katuffeln akkraot, Katuffeln mit Maot,
Katuffeln för usen Katuffelselaot.

Aaabteilung: Halt!!
Schiälmesskes uut de Fingers!
Würzoff’zier:
Sssiiiepeln, Mayonnäääse, Gurken,
Tickei’kes un Peterlieskes dran!

De ganze Katuffelselaotkompanie,
Leppels in de Haaande!!
Un… Dreeeeemaol, schön luut un düütlick:

Katuffelselaot, Katuffelselaot,
wi rüöhrt daoför use Katuffeln akkraot;
Katuffeln akkraot, Katuffeln mit Maot,
Katuffeln för usen Katuffelselaot.

Aaabteilung: Halt!! – Leppels uut de Hande! – Afftreden – un…
Kompaniiieschiällwebel sägg: Maohltiet!!

Alles werd guet

Kulturpreisträger Strauhspier, Frank Engeln, Maika und Otto Pötter 2014 im Metropoli Rheine beim Cineasten Heinz Schulte

Kulturpreisträger Strauhspier, Frank Engeln, Maika und Otto Pötter 2014 im Metropoli Rheine beim Cineasten Heinz Schulte


Melodie: Nikolaus Evers – Gruppe Strauhspier, Rheine

Manchs is dat Liäben bloß schwuor to verstaohn,
dao moss dienen Patt ganz alleen dann so gaohn.
Du fröggs di: Wat sall dat, waorüm mott dat sien?
De Fraoge, se quiält di met wahne Kopppien.

Un doch helpet de Fraoge alleen daobi nix.
Auk helpet dann nich noch so wiesklooke Tricks.
Du moss dao män dör, off du wills orre nich,
Hauptsaake du sömms lötts di dann nich in’ Stich.

Dann doo, wat du doon moss, un is et auk hatt,
bit Wasken wiärd immer dat Fell nu maol natt.
Doch bis du wier rein un de Dreck guet haruut,
dann kanns nu auk säggen: Alles wird gut.