Präsentiermarsch un Kommando för de Katuffelselaotkompanie

Bild: pixabay

Aaaachtunk!! – Aaall’s hört up mien Kommando:
In deee… Katuffelschiälgrundstellung!
De Aogeeen links! – Rechts! – Aogeeen liekuut!
Aaaachtunk!! – Präsenteert de Katuffel!
De Schiälmesskes in de… Fingers! – Rüöhrt ju!
Un nu de ganze Katuffelselaotkompanie,
dreeeeemaol, schön luut un düütlick…, in‘ Gliekschnitt:

Katuffelselaot, Katuffelselaot,
wi schiält daoför dicke Katuffeln akkraot;
Katuffeln akkraot, Katuffeln mit Maot,
Katuffeln för usen Katuffelselaot.

Aaabteilung: Halt!!
Schiälmesskes uut de Fingers!
Würzoff’zier:
Sssiiiepeln, Mayonnäääse, Gurken,
Tickei’kes un Peterlieskes dran!

De ganze Katuffelselaotkompanie,
Leppels in de Haaande!!
Un… Dreeeeemaol, schön luut un düütlick:

Katuffelselaot, Katuffelselaot,
wi rüöhrt daoför use Katuffeln akkraot;
Katuffeln akkraot, Katuffeln mit Maot,
Katuffeln för usen Katuffelselaot.

Aaabteilung: Halt!! – Leppels uut de Hande! – Afftreden – un…
Kompaniiieschiällwebel sägg: Maohltiet!!

Heile, heile Hänsken

Bild: pixabay

Heile, heile Hänsken,
et wätt wuohl es wier guet.
Sind köppsk auk männig Mensken,
et schiert wier up, wenn ‘t schuert.
Heile, heile Heckemeck,
in hunnert Jaohrn is alles weg.

Könnt ick es bloß maol Herrgott sien,
so dirigierde ick
mit ne Latüchte, mild de Schien,
de Sängers guet in‘ Blick.

Mi göng et mehr üm Harmonie,
mehr weeke Töne, Mollgesang.
Auk Summen härr ick nix ümbi,
denn Brummen giff kien‘n schönen Klang.

Et is, as kehrden wi daobi
mit fiene Bessens püükfien uut;
et söhg es maol wier uut es nie –
vull Köppsket wör dao glieks mit druut.

Hattet tröck so uut de Welt,
möök Platz auk es för lichten Sinn –
ohn dat de Lichtsinn twiärs sick stellt,
wör locker glieks mehr Luune drin.

So wör villicht nich alles weg
in hunnert Jaohren hier.
Et klüng wat nao, wat wiederdröch
un frisk gar möök noch Mensk un Dier.

Heile, heile Hänsken,
laot‘ singen us in Moll,
ümdat wi dullen Mensken
mehr Freude häbt, statt Groll.
Heile, heile, ohne Schreck,
dann bliff vull Schöns, dann is ’t nich weg.

Danz up de Deel

Musik: Nach Tradition
Text: Otto Pötter

Bild: pixabay

Wi fangt fröh an‘ Dag all flietig an
und haut düftig ran mit Jan un alle Mann.
Dat bruukt Muckies samt nen hellen Kopp,
denn wat wi maaket, maaket wi nu maol tipptopp.
Meddags gifft wat uut den Henkelmann,
doch glieks aobends all gaoht‘ wi et änners an;
denn dann … is:

Danz up de Deel, Danz up de Deel;
immer wier noch maol, quer so üöwer’n Saal.
Ja, dann is Danz up de Deel, Danz up de Deel;
danz mit mi noch maol, quer so üöwer’n Saal!
Denn nu is Danz up de Deel, Danz up de Deel.
Immer wier noch maol, quer üöwer’n Saal!

Ännern Muorn geiht‘ fröh fix in de Büx,
ansüss wör dat den ganzen Dag all nix.
Eierpann mit Speck hölt us vital,
so marachet wi auk heelmaol genial.
Wat auk kömmt, wi haut us dao wuohl dör
un nao Fieraom’d geiht et auk wier hauch deher;
denn dann … is Danz up de Deel

Dao kreiht de Hahn all wier, de Arbeit röpp!
Iä’m waschken noch, bis dat et dann wier löpp.
Dat Liäben ist to schad, üm loj (träge) to luern,
drüm könn wi Tömiggängers auk män bloß beduer’n.
Well glöff, wi göngen daobi baoll KO,
dem mäck auk Danz un Arbeit sicher wuohl nich froh.
Froh mäck us …. Danz up de Deel

Nu sing wi et Lied Von Trullala

Bild: pixabay

De erste Stroph‘ hett: Trullala …
De twedde Stroph‘ hett: Trullala …
Et hett bloß alltiets: Trullala …
Wat is dat schön mit: Trullala …
Drum sing wi noch maol: Trullala …
Nu hör wi up mit: Trullala …

Dao stimmt bestimmt wat nich

Melodie: Die Vogelhochzeit
Text: Otto Pötter

Bild: pixabay

Well nu nich deftig mit us singt,
daomit et auk schön lustig klingt:

Bi den stimmt wat nich,
bi den stimmt wat nich,
bi den stimmt bestimmt wat nich!

Well Waater drinkt, statt Wien un Beer
un daobi auk noch kick lück quer:
Bi den stimmt wat nich …

Well fromm döt mit den besten Tipp
un dann in‘ Düüstern Katten knipp:
Bi den stimmt wat nich …

Well Holt genoog häff vör de Düör
un haalt sick anners mehr noch her:
Bi den stimmt wat nich …

Well gaffelt giän in griese Haor,
giff Müülkes gar sien Schwiegermuor:
Bi den stimmt wat nich …

Well danzet es nen Iesegrimm
un schmitt gar wööst noch Stöhle üm:
Bi den stimmt wat nich …