Präsentiermarsch un Kommando för de Katuffelselaotkompanie

Bild: pixabay

Aaaachtunk!! – Aaall’s hört up mien Kommando:
In deee… Katuffelschiälgrundstellung!
De Aogeeen links! – Rechts! – Aogeeen liekuut!
Aaaachtunk!! – Präsenteert de Katuffel!
De Schiälmesskes in de… Fingers! – Rüöhrt ju!
Un nu de ganze Katuffelselaotkompanie,
dreeeeemaol, schön luut un düütlick…, in‘ Gliekschnitt:

Katuffelselaot, Katuffelselaot,
wi schiält daoför dicke Katuffeln akkraot;
Katuffeln akkraot, Katuffeln mit Maot,
Katuffeln för usen Katuffelselaot.

Aaabteilung: Halt!!
Schiälmesskes uut de Fingers!
Würzoff’zier:
Sssiiiepeln, Mayonnäääse, Gurken,
Tickei’kes un Peterlieskes dran!

De ganze Katuffelselaotkompanie,
Leppels in de Haaande!!
Un… Dreeeeemaol, schön luut un düütlick:

Katuffelselaot, Katuffelselaot,
wi rüöhrt daoför use Katuffeln akkraot;
Katuffeln akkraot, Katuffeln mit Maot,
Katuffeln för usen Katuffelselaot.

Aaabteilung: Halt!! – Leppels uut de Hande! – Afftreden – un…
Kompaniiieschiällwebel sägg: Maohltiet!!

Danz up de Deel

Musik: Nach Tradition
Text: Otto Pötter

Bild: pixabay

Fröh üm sess fangt wi all flietig an,
haut glieks düftig ran mit Jan un alle Mann.
Dat bruukt Muckies samt nen hellen Kopp,
denn wat wi maaket, maaket wi nu maol tipptopp.
Meddags gifft wat uut den Henkelmann,
doch glieks aobends geiht et änners munter an.
Denn dann is:

Danz up de Deel, Danz up de Deel;
immer wier noch maol, twiärs so üöwer’n Saal.
Ja, dann is Danz up de Deel, Danz up de Deel;
danz mit mi noch maol quick dör den Saol!
Denn nu is Danz up de Deel, Danz up de Deel.
Immer wier noch maol, twiärs dör den Saol!

Ännern Muorn geiht‘ fröh wier in de Büx,
ansüss wäre et den ganzen Dag all nix.
Eierpann mit Speck hölt us vital,
so marachet wi auk heelmaol genial.
Wat auk kömmt, wi haut us dao wuohl dör
un nao Fieraom’d gönnt wi us en lecker Beer!
Denn dann is: Danz up de Deel …

Kreiht de Hahn, hett et: „De Arbeit röpp!“
Iä’m gau wasken noch, bis dat et dann wier löpp.
Ran dann forts un nich erst lange luer‘n,
auk Tömiggängers könnt wi nich beduer’n.
Un well dao glöff, dat möök us baoll k.o.,
dem mäck wuohl auk dat Danzen nich recht froh.
Froh mäck us: Danz up de Deel …

Nu sing wi et Lied Von Trullala

Bild: pixabay

De erste Stroph‘ hett: Trullala …
De twedde Stroph‘ hett: Trullala …
Et hett bloß alltiets: Trullala …
Wat is dat schön mit: Trullala …
Drum sing wi noch maol: Trullala …
Nu hör wi up mit: Trullala …

Dao stimmt bestimmt wat nich

Melodie: Die Vogelhochzeit
Text: Otto Pötter

Bild: pixabay

Well nu nich deftig mit us singt,
daomit et auk schön lustig klingt:

Bi den stimmt wat nich,
bi den stimmt wat nich,
bi den stimmt bestimmt wat nich!

Well Waater drinkt, statt Wien un Beer
un daobi auk noch kick lück quer:
Bi den stimmt wat nich …

Well fromm döt mit den besten Tipp
un dann in‘ Düüstern Katten knipp:
Bi den stimmt wat nich …

Well Holt genoog häff vör de Düör
un haalt sick anners mehr noch her:
Bi den stimmt wat nich …

Well gaffelt giän in griese Haor,
giff Müülkes gar sien Schwiegermuor:
Bi den stimmt wat nich …

Well danzet es nen Iesegrimm
un schmitt gar wööst noch Stöhle üm:
Bi den stimmt wat nich …

Schosteenfiäger göng spazeern

Melodie: Schornsteinfeger ging spaziern
Text: Otto Pötter

Bild: pixabay

Schosteenfiäger göng spazeern,
Schosteinfiäger göng spazeern, göng spazeern,
Schosteinfiäger göng spazeern.

Kam he an nen Ständerhuus (Fachwerkhaus) …

Wör ne Deern dao, Ei der Duus …

Wicht, säch, wiss du mit mi gaohn …

Mott ick erst mien Moder frao’n …

Moder, draff ick mit em gaohn …

Moss du erst es Papa frao’n …

Papa, draff ick mit em gaohn …

Nää, mien Deern, dat draffs du nich …

Beide naiden stiekum uut …

Vaa un Moder ächteran …

Fierden wanner Hochtiet dann …

Laate göng et dann int Bett …

Doch wör dat dann noch recht nett nett …

Schosteenfiäger fiägte schön.
Schosteenfiäger fiägte schön, fiägte schön.
Schosteenfiäger fiägte schön!