Generös

Wi laot‘ hier gerne liek maol Fiefe,
ohne daoran wat to weggen.
Wi sind an sick auk noch wuohl riewe,
bi alldem lött sick nix nich säggen.

Wi doot‘ auk dicke wuohl wat wech.
Dao sach es maol de olle Lüken:
„Wenn use Hahn en Ei maol lech,
krieg ji daovon dat erste Küken!“

So geiht et generös hier her –
un doch giff’t Lüü, de willt noch mehr!