Reinlick

Et giff Fraulüe, de bünd so reinlick,
dat is för us Mannslüe all reineweg peinlick.
De haalt den Bessen gar in de Nacht,
wenn usereens bloß dreckig lacht.

Bild: pixaba

Bild: pixaba