Maria knöpp den Mantel up

Bild: pixabay

Maria knöpp den Mantel up,
maak Schirm un Schild för us derut.
Laot us in Schutz darunner staohn,
bis alle Drangsal is vergaohn.
Du guede Frau vull Güte,
us alltiets guet behüte.

Maria laot us bi di bi.
Dat nemmet Angst un mäck wier frie.
Dat giff us Toversicht un Moot,
bis dat wi söwwst et gern wier doot.
Du guede Frau vull Güte,
us alltiets guet behüte.

Maria help de Christenheit,
uut Sünd un Schand giff us Geleit,
ümdat et uprecht geiht met us
un Freud un Heil is guet in Fluss.
Du guede Frau vull Güte,
us alltiets guet behüte.