Gaoh dienen Patt

Bild: pixabay

Gaoh dienen Patt,
den Gott di vörbestimmt hät,
den du aower gaohn moss.
Drüm kiek guet üm di, well mit di geiht.
Nich jedereene is di Hölpe.
Nemm Gott mit up dienen Patt,
He is di alltiets Hölpe.
Ress di tüskendör (raste) – un bede.
Wätt et maol schwuor, staoh wier up.
Aower laup nich so wehrig alle he nun her.
Dann kömms niärnswo an.
Blief stur up dienen Patt
mit Toversicht un Gottvertruen.