Puddingpizza

Bild: pixabay

Geiht nix üöwer guet Iätten. Dat draff bloß nich heelmaol fienfriättsk uutarten, denn dat mäck selten satt. Vandage häbt se et ja alle met Pizza un so. Dao is de Teller noch wuohl glieks randvull un et feihlt de auk nich an Smeckleckerie bi. Jüst dat mäck et wier nich ganz eenfach. Weil Pizza un Pizza längst nich eens is, schwört de eene up Funghi un de ännere up Kombi. Un well an sick immer all för Doppeldeckers wör, dött et met Calzone. Dann häs richtig wat up en Teller. Pyschologen häbt sick dao längst all wat van affluert. Also: Säch mi diene Pizza un ick säch di, well du bis.  

     Calzonisten, nich wahr, also de wären gar nich so ganz ohne. Siälenklempners meint, so es sick in ne Calzone allerhand verstoppen lööt, so lööt sick jüst so düsse Calzonisten nich gerne in de Karten kieken. Also Vörsicht. Heel änners de Margherita-Iätters. Se gellet äs ümgänglick un pflegeleicht. Doch wahr di, wenn dao achter di eene röpp: „Hey, Toni! Mit Peperoni!!“ Oh, oh, oh. Dann män schön kaduck, denn dann häs dao nen Scharpmaaker üm de Beene. Am besten dann glieks dao up Heiserkeit maaken. Süss kömms de noch mit an.

     Dann all biätter de Rukulas. Offwuohl de auk glieks gerne wier in dat Gröön wat sööket, wenn de Bladers all lück den Kopp hangen laotet. Upmaakers aower kieket up so wat erst gar nich. Daoför doot et sücke glieks met Quattro Formaggi. Aower bitte dann: Pecorino samt Grana Padano! Mientwiägen auk noch wat an Edamer debi, Hauptsaake mi kommet dao nich auk noch so Diabolos in de Quere. Feihlt jä nich vull, un sücke spie’et auk noch Füer!

     Wu angenehm daokeggen de Capricciosa-Kunden. Bi de kümp et de gar nich so up an. De mümmelt sick män so wat wech. Schön, schön. Ach ja, hier, Naichte Nordsee, is Frutti di Mare auk wuohl immer schön wat. Maol wat änners! Mott jä nich bloß Hering sien. Nä. Drüm sind et noch wuohl schöne Flitzen alle so bi de Pizzen.   

     Äs Mann kann man auk ruhig es maol lück munter roopen: „Für mich bitte mal ne schöne Puddingpizza!“ Kieket jüst Fraulüe di dao dumm bi an, so säch iähr män ruhig, jaja, du wäres noch wuohl en sööt Kerlken.

     Jaja, so is dat alle. Man draff sick de bloß nich so dumm bi anstellen.